Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Като стълб на културния живот в село Голям Дол е било читалището ”Отец Паисий” създадено през 1926г. Основатели са Стефан Христов и Христо Грудевски - учители. Създадена е библиотеката с около 400 книги подбрани от горепосочените основатели със средства,събрани от по-възможните и будни селяни. В резултат на това читалището разгръща активна дейност,осъществявана от местна група. Нямали други развлечения селяните и винаги с нетърпение очаквали всяка пиеса. На сезон се представяли по 5-6 пиеси. Със събраните средства са закупували книги и материали за театралната дейност. Всичко това е спомогнало да се увеличи броят на членовете на читалището,които наброявали 65 души. Предимно са представяни български пиеси като ”Боряна” на Йордан Йовков, най-редовни посетители са били Дженьо Попов, Трифон Бонев, Михаил Попов и други. Отначало читалището се помещавало в най-голямата стая на училището,а днес е в сградата на кметството.

Днес читалището има ново име-„Трифон Бонев-1926г.” и разгръща богата културно-просветна дейност. От 8 години към читалището има сформирана фолклорна група за автентичен фолклор, която представя читалището на общинските фестивали на художествената самодейност. Имаме обзаведена битова стая в която всяка сряда се събират жените на непринудени разговори за книги, културни рецепти, песни и веселие. Има уреден етнографски кът със старинни вещи от миналото. Днес читалището наброява 67 члена и има 2619 книги. Голям е интересът към четене на книги, особено на новозакупените. Възродяваме позабравени обичаи и празнуваме всички празници и бележити дати. Отбелязваме всички рождени дати и юбилеи на членовете на читалището. Всяка година провеждаме екскурзии до исторически места и градове. Ръководството на читалището се стреми да разнообразява живота на жителите в тези тежки години на преход.

Координати за връзка с читалището: с.Голям дол, Денка Петкова Христова.