Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Проект: Модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови

1. Информация относно проекта

2. Заповед

3. Покана

4. Обява

5. Образци на документи

6. Протокол