Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Регистър на подадените в срок декларации от лицата по § 2  от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

Вх. №

Дата

Собствено и фамилно име

Длъжност

Декларация

01

04.06.2018 г.

Росен Иванов

Директор на дирекция УТИСПП

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

02

04.06.2018 г.

Мария Примова

Старши експерт „Касиер-счетоводител”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

03

05.06.2018 г.

Надежда Тенева

Специалист „Кадастрален план”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

04

05.06.2018 г.

Ивелина Борисова

Специалист „Кадастрален план”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

05

05.06.2018 г.

Ганка Христозова

Старши специалист АОН – с. Мирово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

06

05.06.2018 г.

Радослава Колева

Старши експерт „Образование, култура и вероизповедания”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

07

05.06.2018 г.

Янка Гайдаджийска

Старши експерт „Програми, проекти и обществени поръчки”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

08

05.06.2018 г.

Стоянка Генова

Ръководител на звено за вътрешен одит

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

09

05.06.2018 г.

Радка Сребрева

Кметски наместник на с. Голям дол

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

10

05.06.2018 г.

Иван Стефанов

Кметски наместник на с. Марково

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

11

05.06.2018 г.

Марин Маринов

Кметски наместник на с. Славянин

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

12

05.06.2018 г.

Видка Вълчева

Кметски наместник на с. Малък дол

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

13

05.06.2018 г.

Иванка Нешева

Старши специалист „ГС, ЕСГРАОН и деловодство”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

14

05.06.2018 г.

Мария Атанасова

Касиер-счетоводител МДТ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

15

05.06.2018 г.

Мануела Делчева

Секретар на Община Братя Даскалови

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

16

05.06.2018 г.

Минка Колева

Директор на ДГ „Н. Й. Вапцаров” – с. Гранит

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

17

05.06.2018 г.

Иванка Делчева

Старши специалист АОН – с. Гранит

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

18

05.06.2018 г.

Мария Стоянова

Директор на ДГ „Детелина” – с. Оризово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

19

05.06.2018 г.

Стоян Стоянов

Координатор „Дейности”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

20

05.06.2018 г.

Недка Иванова

Старши специалист АОН – с. Партизанин

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

21

05.06.2018 г.

Денка Георгиева

Старши специалист АОН – с. Горно Белево

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

22

05.06.2018 г.

Костадин Велчев

Старши специалист АОН – с. Черна гора

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

23

05.06.2018 г.

Павлина Ганева

Кметски наместник на с. Сърневец

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

24

05.06.2018 г.

Мария Грозева

Старши специалист АОН – с. Опълченец

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

25

05.06.2018 г.

Красимира Тотева

Старши специалист АОН – с. Плодовитово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

26

06.06.2018 г.

Станка Христова

Техник  „Инвеститорски контрол”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

27

06.06.2018 г.

Галина Неделчева

Старши експерт МДТ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

28

06.06.2018 г.

Петьо Вълчев

Старши експерт „Програми и проекти”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

29

06.06.2018 г.

Тодорка Баракова

Младши специалист „Програми и проекти”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

30

06.06.2018 г.

Генка Крушева

Специалист „Кадастрален план”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

31

06.06.2018 г.

Жана Милева

Старши специалист „Общинска собственост”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

32

06.06.2018 г.

Маргарита Василева

Директор на ДГ „Боряна” –с. Партизанин

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

33

06.06.2018 г.

Георги Илев

Старши експерт СИП

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

34

06.06.2018 г.

Златина Видева

Управител на ДЦСХ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

35

06.06.2018 г.

Видко Нешев

Кметски наместник на с. Долно ново село

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

36

06.06.2018 г.

Иван Павлов

Кметски наместник на с. Малко Дряново

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

37

06.06.2018 г.

Петя Михайлова

Директор на дирекция АООСИД

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

38

06.06.2018 г.

Иван Ангелов

Старши специалист ОМП

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

39

06.06.2018 г.

Даниела Донева

Младши експерт „Правно обслужване и сътрудник Общински съвет”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

40

06.06.2018 г.

Станка Маринова

Старши специалист АОН – с. Колю Мариново

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

41

06.06.2018 г.

Делка Савова

Директор на ДГ „Буратино” –с. Черна гора

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

42

06.06.2018 г.

Яна Желязкова

Старши специалист АОН – с. Православ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

43

06.06.2018 г.

Бойка Димитрова

Старши специалист АОН – с. Оризово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

44

06.06.2018 г.

Георги Желев

Старши специалист АОН – с. Найденово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

45

06.06.2018 г.

Добринка Вълкова

Старши специалист АОН – с. Верен

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

46

07.06.2018 г.

Сейде Етем

Старши специалист АОН – с. Горно ново село

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

47

07.06.2018 г.

Екатерина Савова

Старши експерт „Информационно обслужване”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

48

07.06.2018 г.

Златка Атанасова

 Главен специалист „Бюджет и финанси”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

49

07.06.2018 г.

Иванка Атанасова-Вълчева

Старши специалист АОН – с. Съединение

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

50

07.06.2018 г.

Михаил Славов

Кметски наместник на с. Съединение

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

51

07.06.2018 г.

Митанка Христова

Старши специалист АОН – с. Медово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

52

07.06.2018 г.

Марияна Генова

Младши експерт „Човешки ресурси”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

53

07.06.2018 г.

Надежда Делева

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

54

07.06.2018 г.

Венета Иванова

Главен специалист „Общинска собственост”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

55

07.06.2018 г.

Ивелина Димова

Младши специалист „Общинска собственост”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

56

07.06.2018 г.

Димитър Трендафилов

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

57

07.06.2018 г.

Еница Георгиева

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

58

07.06.2018 г.

Гергана Тотева

Старши специалист „Информационно обслужване”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

59

07.06.2018 г.

Мария Иванова

Старши експерт МДТ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

60

08.06.2018 г.

Злати Енев

Директор на дирекция ФСДПИОПД

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

61

08.06.2018 г.

Марияна Манева

Управител на ДСП

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

62

08.06.2018 г.

Кольо Колев

Управител на Тържище – с. Плодовитово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

63

08.06.2018 г.

Тодор Карев

Младши експерт ИКТ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

64

08.06.2018 г.

Тотьо Тотев

Кметски наместник на с. Колю Мариново

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

65

22.06.2018 г.

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

66

31.07.2018 г.

Янка Петкова

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

67

20.08.2018

Недялка Петкова

Директор

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

68

20.08.2018

Венета Танева

Директор

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

69

23.08.2018

Тотка Тотева

Директор

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

70

05.09.2018 г.

Янка Петкова

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

71

12.12.2018 г.

Димитринка Дешкова

Специалист „Кадастрален план”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

72

01.02.2019 г.

Петранка Калчева Нанчева

Ръководител и Рехабилитатор

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

73

01.04.2019 г.

Димка Грозева

Старши специалист АОН – с. Съединение

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

74

2.04.2019 г.

Иванка Димитрова

Кметски наместник на с. Славянин

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

75

04.04.2019 г.

Жанета Жечева

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

76

24.04.2019 г.

Тодор Карев

Системен администратор

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

77

08.08.2019 г.

Нели Добрева

Младщи експерт ,,Програми и проекти"

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

78

13.09.2019 г.

Койчо Койчев

Техник инвеститорски контрол

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

79

09.10.2019

Надя Бабунска

Младщи експерт ,,Програми и проекти"

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

80

10.12.2019

Тихомир Танев

Младщи експерт ,,Програми и проекти"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

81

4.12.2019

Динко Господинов

Кметски наместник с. Голям Дол

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

82

20.12.2019

Александр Липницкий

Оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

83

07.01.2020

Марияна Колева

младши експерт "Сътрудник ОбС"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

84

12.02.2020

Донка Костадинова

Специалист „Кадастрален план”

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

85

20.02.2020

Садие Даде

ст.специалист"АОН"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

86

10.10.2020

Добринка Минкова

Директор

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

87

26.10.2020

Златка Танева

Кординатор дейности

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

88

06.11.2020

Женя Иванова

Мл. експрет ППОП

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

89

08.02.2021

Жана Милева

      Управител в ДЦХС       с . Братя Даскалови

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

90

17.02.2021

Мария Примова

Старши експерт "Счетоводител-касиер"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

91

23.02.2021

Йорданка Вълчева

Технически секретар

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

92

24.02.2021

Маргарита Александрова

оперативен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

93

29.03.2021

Калина Костова

Специалист "Социални дейности"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

94

17.06.2021

Веселина Събева

Специалист "Кадастрален план"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

95

21.06.2021

Катя Шурубова

Стари специалист "Общинска собственост"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

96

29.06.2021

Валентина Георгиева

ДГ "Иглика" с. Найденово

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ

97

28.07.2021

Гергана Тотева

Старши специалист "Информационно обслужване"

Декларация по чл. 35, ал. 1,т. 1 ТУК и т. 2 ТУК от ЗПКОНПИ