Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тел. 0883467080 – Емил Филипов                                                    

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ - Тел. 0882480825 – Петя Михайлова

СЕКРЕТАР - Тел. 0885304832 – Мануела Делчева

                         


Телефони за връзка с Мобилните екипи за обслужване на  населението

- За доставка на хранителни продукти, лекарства и стоки от първа необходимост, в т.ч. заплащане на битови сметки – 0884483074

- Предоставяне на здравно обслужване и консултиране – 0885494921