Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Вътрешни правила за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Общински съвет - Братя Даскалови ТУК!

 

Регистър на подадените в срок декларации от лицата по § 2  от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

 

Вх. №

Дата

Собствено и фамилно име

Длъжност

Декларация

014

05.06.2018 г.

Димитър Мурджов

Кмет на с. Мирово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

015

05.06.2018 г.

Ганчо Танев

Кмет на с. Партизанин

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

016

05.06.2018 г.

Тони Калоферова

Кмет на с. Опълченец

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

017

05.06.2018 г.

Димитър Иванов

Кмет на с. Плодовитово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

018

05.06.2018 г.

Атанаска Атанасова

Кмет на с. Черна гора

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

019

06.06.2018 г.

Таньо Иванов

Кмет на с. Горно Белево

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

020

06.06.2018 г.

Станка Стоянова

Кмет на с. Медово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

021

07.06.2018 г.

Юсеин Филинта

Кмет на с. Горно ново село

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

022

07.06.2018 г.

Николай Чиликов

Кмет на с. Верен

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

023

07.06.2018 г.

Жеко Желев

Кмет на с. Православ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

024

07.06.2018 г.

Никола Чакъров

Кмет на с. Оризово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

025

07.06.2018 г.

Светла Грозева

Кмет на с. Найденово

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

026

08.06.2018 г.

Антоний Димитров

Кмет на с. Гранит

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

027

08.06.2018 г.

Иван Танев

Зам.-председател на УС на МИГ „Брезово, Братя Даскалови”

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

028

06.12.2019 г.

Веселина Ракаджиева

Кмет на с. Гранит

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ