Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Месец Декември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.12.2016 г.

Месец Ноември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.11.2016 г.

Месец Октомври 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.10.2016 г.

Месец Септември 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.09.2016 г.

Месец Август 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2016 г.

Месец Юли 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.07.2016 г.

Месец Юни 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.06.2016 г.

Месец Maй 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.05.2016 г.

--------------------------------------

Месец Април 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.04.2016 г.

--------------------------------------

Месец Март 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.03.2016 г.

--------------------------------------

Месец Февруари 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 29.02.2016 г.

--------------------------------------

Месец Януари 2016 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2016 г.

--------------------------------------