Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Бюджет на Община Братя Даскалови за 2019 година приет с Решение № 519 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Братя Даскалови линк - ТУК

Приходи линк - ТУК

Разходи линк - ТУК


Инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2019 година приета с Решение № 519 от 31.01.2019 г. на Общински съвет Братя Даскалови линк - ТУК