Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Месец Декември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.12.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.12.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

 

Детайли

Месец Ноември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.11.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.11.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.11.2018 г.

 

Детайли

Месец Октомври 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.10.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.10.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.10.2018 г.

 

Детайли

Месец Септември 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.09.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.09.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

 

Детайли

Месец Август 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.08.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.08.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

 

Детайли

Месец Юли 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.07.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.07.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.

 

Детайли

Месец Юни 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.06.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 30.06.2018г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

 

Детайли

Месец Май 2018г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.05.2018 г.


Отчет за средствата от ЕС на Разплащателна агенция към 31.05.2018г.

 

Детайли

 Месец Април 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 30.04.2018 г.

 

Детайли

Месец Март 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.03.2018 г.


Отчет за средствата на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

 

 Детайли

Месец Февруари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 28.02.2018 г.

 

 Детайли

Месец януари 2018 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г.


 Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ към 31.01.2018 г.