Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

П О К А Н А 

за публично  обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на 
Община Братя Даскалови за 2017
 година

  

         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2017 година.

Каним   жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 08.06.2018 година от 09.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2017 година.

Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес: kmet@bratia-daskalovi.com

 

Председател на Общински съвет

 

Петко Михайлов

Бюджет на Община Братя Даскалови за 2018 година приет с Решение № 393 от 09.02.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

Приходи линк ТУК !

Разходи линк ТУК !


Инвестиционна програма на Община Братя Даскалови за 2018 година приета с Решение № 393 от 09.02.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови.

Инвестиционна програма линк ТУК !