Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Отчет за касово изпълнение на бюджета


Отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на КСФ към НФ

П О К А Н А 

за публично  обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на
Община Братя Даскалови за 201
6 година

  

         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2016 година.

Каним   жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 20.06.2017 година от 09.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2016 година.

Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес: kmet@bratia-daskalovi.com

 

Председател на Общински съвет

 

Петко Михайлов