Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019 г.

    1.1 приходи - ТУК!

    1.2 разходи - ТУК!


2. Отчет на капиталовите разходи за 2019 г.  - ТУК!


3. Отчет на СЕС за 2019 г. - ТУК!


4. Баланс 2019 - ТУК!


5. Отчет за приходите и разходите 2019 - ТУК!