Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Местни данъци и такси към Братя Даскалови вече могат да се плащат                                                                                                                                                                                                                                                   

много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.

Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица

или БУЛСТАТ-а на фирмите.

  Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на

всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След

като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги.

ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без

проблем от чужденци.

 

(през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Братя Даскалови и да
използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)

 

       

(тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и
работното време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато)