Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: 

 

Наименование: "Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън" 

 

Местоположение: Сграда с идентификатор 46588.200.10 по кадастралната карта на с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови 

 

Собственик: "РОЗОВАРНА МАЛКО ДРЯНОВО" ЕООД.

Целия текст може да прочетете - ТУК!

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение 

 

    В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: 

 

Наименование: "Изграждане на цех за производство и преработка на студено пресовани масла и изделия от бял трън" 

 

Местоположение: Сграда с идентификатор 46588.200.10 по кадастралната карта на с.Малко Дряново, общ. Братя Даскалови 

 

Собственик: "РОЗОВАРНА МАЛКО ДРЯНОВО" ЕООД.

    

    Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж ТУК!!!

 

Общ устройствен план на Община Братя Даскалови

за поземлени имоти в землищата на селата Братя Даскалови, Оризово, Съединение, Горно Белево, Опълченец и Горно ново село

Дог. № 051/05.04.2019г.

Записка Изменение - ТУК!

Братя Даскалови - ТУК!

Съединение - ТУК!

Горно Белево - ТУК!

Горно Ново село - ТУК!

Опълченец - ТУК!

Оризово - ТУК!