Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо:

"Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2, Модернизация на железопътния участък Оризово - Михайлово"

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК и ТУК

Разработеният вариант на инвестиционното предложение попада на територията на общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, землищата на селата Оризово, Черна гора, Свобода, Михайлово и на град Чирпан.

Повече информация може да получите и от Мирослава Доганджийска, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. тел.02/9323863, гр.София, бул. Мария Луиза №110 за ДП "НКЖИ".

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от "Мега Инвест Груп" ЕООД, гр.София представляващо:

"Създаване на лешниково насаждение по биологични способи"

Местоположение: с.Голям дол, ЕКАТТЕ 15744 в масиви номера 023 и 028 на площ 549,652 дка и с.Партизанин ЕКАТТЕ 55484 в масиви с номера 018 с площ 463,917 дка.

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметствата на с.Голям дол и с.Партизанин в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

С Решение №617/29.05.2015 г. на Общински съвет Братя Даскалови бе приет и одобрен списък на мерите и пасищата на територията на община Братя Даскалови определени за индивидуално ползване за стопанската 2015/2016 година.

Списъка може да намерите ТУК

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев

В Общинска администрация Братя Даскалови се получи писмо от ДЗЗД Тракия консулт, с което се предоставя за съгласуване технически проект за: Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза 2".

На територията на община Братя Даскалови попада позиция 4 "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Оризово".

Пълният комплект на техническия проект може да бъде намерен в техническа служба в сградата на община Братя Даскалови, ет.2, ст.8 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.30 ч.

Подробна информация може да получите и от консултанта по проекта - инж.Валери Котов, тел. 0886320985, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.