Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Относно: Инвестиционно предложение на АПИ с предмет: "Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ "Тракия" и Път III-666 и пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ "Тракия" и АМ "Марица" и изработване на технически проект и парцеларен план за обект АМ "Марица", Оризово-Капитан Андреево, участък от км 4+660 до км 5+000.

Възложител по инвестиционното предложение е Агенция "Пътна инфраструктура", гр.София, бул. Македония №3

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметствата на селата Оризово, Плодовитово и Черна гора.

Относно: "Инвестиционното предложение е за изграждане на рибарник в ПИ № 004028 в землището на с.Оризово, общ.Братя Даскалови". Имотът е частна собственост с площ 2,006 дка. Настоящото ни инвестиционно предложение е свързано с обособяване на водоема за развъждане, отглеждане и уголемяване на риба за стопански риболов. Рибарника ще е с обем около 1300-1400 куб.м.

Възложител по инвестиционното предложение е Иван Димитров Димитров, живущ в гр. Стара Загора, кв.Казански, бл.31

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение от страна на ПУДООС съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Уведомлението е: "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"

Възложител: ПУДООС, гр.София, ул. Триадица 4, тел. 02/9406622 - Христина Бакърджиева

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Братя Даскалови приема предложения и становища относно Проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Братя Даскалови.

Предложения и становища може да подавате на:

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Центъра за услуги и информация намиращ се в сградата на общината с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55

Може да се запознаете с проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Братя Даскалови - ТУК.