Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Съобщение за Решение №438 от 27.03.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови, с което се разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-011043 в землището на с. Братя Даскалови от нива в територия за стопанска дейност – производствено складови нужди (Пп-предимно производствена зона)

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

Съобщение за Решение №430 от 27.03.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови, с което се разрешава  изработването на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)  с цел промяна отреждането на ПИ-001021 от стопански двор в с. Кольо Мариново в имот с промишлено-стопанско предназначение – производствено складови нужди ( Пп-предимно производствена зона).

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Общината за 2013 г.

Подробности може да намерите ТУК.

Съгласно Заповед №РД-117/03.04.2014 г. на Кмета на Община Братя Даскалови е обявена процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК или на тел. 041342367 - Венета Иванова.