Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с гласувано от Общински съвет Братя Даскалови Решение № 404/17.12.2013 г. за ПУП-ПЗ публикуваме информация, която може да прочетете ТУК.

Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Административно обслужване, образование и социално-икономически дейности" в Община Братя Даскалови публикуваме обявление за допуснати и недопуснати кандидати.

Обявлението може да видите ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Преустройство на навес във ферма за интензивно угояване на патици мюлари с капацитет до 864 места за отглеждане в УПИ I-665, от кв.95 Стопански двор, по плана на с.Гранит, община Братя Даскалови

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55. - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на птицекланица до 500 бр. патици на час и обработка на месо до 1 т/час в поземлен имот № 025021 от землището на с.Оризово, общ. Братя Даскалови

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.11.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55. - ТУК.