Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ви информираме за постъпило: Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Бургас 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV и Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Пловдив 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV.

Възложител: П "Трафоелектроинвест" - НЕК ЕАД.

Може да се запознаете с пълният текст на Инвестиционното предложение - ТУК.

Във връзка с провеждане на Национален референдум, който ще се състои на 27.01.2013 г.:

Избирателен списък за обявяване - ТУК

Информационен лист - ТУК.

Уважаеми граждани,

Информираме Ви, че съгласно Заповед № РД 08-61 от 04.12.2012 г. на Договарящия орган, издадена съгласно Решение на Комитета за наблюдение на ОП "РЧР" от 15.11.2012 г. стартира Трети етап по проект "Подкрепа за достоен живот", чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините (районите) ще предоставя социалната услуга "Личен асистент".

Подаването на документи за включване в Проекта се извършва в общината (района), по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва:

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

- лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

- лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 17 до 21 декември 2012 г., вкл. в общината (района).

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания:

- безработни лица;

- трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 17 до 21 декември 2012 г., вкл. в общината (района).

Съгласно Заповед № РД 08-61 от 04.12.2012г. на Договарящия орган, потребителите и личните асистенти, които в момента са в социалната услуга продължават участието си в проекта, като техните договори ще бъдат удължени считано от 19.12.2012г. със срок до 08.03.2013г.

Повече информация за изискванията за кандидатстване, документи и срокове може да прочетете ТУК.

Заявления за кандидатстване (по образец) може да свалите от ТУК. 

За контакти: кметовете и кметските наместници по населени места или Петър Танев - ст.експерт "Програми и проекти" в община Братя Даскалови - тел.0884915819 (всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.).

На основание Заповед № 023/28.11.2012 г. на Изпълнителния директор на Сдружение МИГ "Брезово, Братя Даскалови" и във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни оценители, които да бъдат включвани в извършване на техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките по ос 1 и ос 3 от ПРСР, мерки 121, 122, 123, 311, 312, 313, 321, 322 СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАОВИ ОБЯВЯВА открит конкурс за избор на независими външни оценители.

Пълният текст на обявата, изискванията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи може да откриете ТУК.

Пълният набор от документи за кандидатстване може да свалите от: Приложение 1 - Приложение 2 - Приложение 3.

За повече информация се обръщайте към СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" - офис гр.Брезово, ул. "Георги Димитров" № 25, ет. 4, ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.