Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал.  3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ,,Позиция 5 ,,Модернизация на железопътен участък Оризово - Михайлово" от Проект ,,Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза  2", на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение №118 на Министерски съвет от 2020 г.

  Визираният обект е част от железопътна магистрала ,,Пловдив разпределителна-изток - Стара Загора - Зимница - Карнобат -Бургас", представляваща национален обект по смисъла на 1 от Допълнителните разпоредби  на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

  Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти - частна собственост се осигурява от Национална компания ,,Железопътна инфраструктура"

Обявление - ТУК!

Решение №118 - ТУК!

Писмо от МС - ТУК!

Приложение-списък имоти - ТУК!

Списък - Мери и пасища за индивидуално ползване 2020/2021 стоп.година

Протокол - Мери и пасища за индивидуално ползване 2020/2021 стоп.година

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел .: 088 555 8605

Обява за провеждане на търг

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Цялото съобщение може да прочетете ТУК!