Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОВОС 1 - Целия текст може да прочетете - ТУК!


ОВОС 2 - Целия текст може да прочетете - ТУК!

Община Братя Даскалови на основание Заповед № РД - 347/ 01.07.2021 г. на Кмета на Община Братя Даскалови и чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ

О  Б  Я  В  Я  В  А : 

      Процедура по провеждане на : 

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  останалите след разпределение по чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ общински мери, пасища и ливади за срок от една стопанска / 2021-2022 / година както следва: 

СПИСЪК

 

НА ПАСИЩАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 година

 

В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ

 

№ по

Населено

ЕКАТТЕ

Поземлен

Площ

Катего-

Местност

НТП

Първонач. тръжна цена на декар за година

ред

място

 

дка

рия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.

Верен

10673

 

41,037

 

 

 

 

1

Верен

 

10673.3.75

1,699

ІХ

"Кайряка"

Пасище

5,00

2

Верен

 

10673.16.72

12,192

V

"Кангала"

Пасище

5,00

3

Верен

 

10673.39.50

9,776

"Кориите"

Пасище

5,00

4

Верен

 

10673.500.198

3,106

ІХ

"Кориите"

Пасище

5,00

5

Верен

 

10673.500.240

8,177

ІХ

"Сифереца"

Пасище

5,00

6

Верен

 

10673.500.321

1,528

ІV

"Каишдере"

Пасище

5,00

7

Верен

 

10673.500.322

3,157

V

"Каишдере"

Пасище

5,00

8

Верен

 

10673.500.389

1,402

VІІІ

"Девришова кория"

Пасище

5,00

ІІ.

Горно Белево

16691

 

64,799

 

 

 

 

1

Горно Белево

 

16691.5.55

0,464

ІV

"Чизъма"

Пасище

5,00

2

Горно Белево

 

16691.7.184

12,89

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

3

Горно Белево

 

16691.7.188

6,757

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

4

Горно Белево

 

16691.7.190

2,241

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

5

Горно Белево

 

16691.7.191

5,329

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

6

Горно Белево

 

16691.7.202

1,101

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

7

Горно Белево

 

16691.7.215

2,076

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

8

Горно Белево

 

16691.7.216

3,992

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

9

Горно Белево

 

16691.7.218

3,082

VІІІ

"Кайряка"

Пасище

5,00

10

Горно Белево

 

16691.31.33

5,625

ІV

"Варницата"

Пасище

5,00

11

Горно Белево

 

16691.39.39

5,76

ІV

"Под скелята"

Пасище

5,00

12

Горно Белево

 

16691.40.46

9,279

ІV

"Вакъва"

Пасище

5,00

13

Горно Белево

 

16691.51.12

0,43

ІХ

"Над могилките"

Пасище

5,00

14

Горно Белево

 

16691.51.17

5,773

ІV

"Над могилките"

Пасище

5,00

ІІІ.

Гранит

17717

 

645,757

 

 

 

 

1

Гранит

 

17717.1.166

79,94

V

"……………."

Пасище

5,00

2

Гранит

 

17717.2.61

26,993

"……………."

Пасище

5,00

3

Гранит

 

17717.2.159

69,981

V

"……………."

Пасище

5,00

4

Гранит

 

17717.28.102

57,692

ІХ

"……………."

Пасище

5,00

5

Гранит

 

17717.36.117

7,184

ІХ

"……………."

Пасище

5,00

6

Гранит

 

17717.36.418

18,635

VІІІ

"……………."

Пасище

5,00

7

Гранит

 

17717.50.428

81,991

VІІІ

"……………."

Пасище

5,00

8

Гранит

 

17717.59.179

21,762

ІІІ

"……………."

Пасище

5,00

9

Гранит

 

17717.102.227

2,639

V

"……………."

Пасище

5,00

10

Гранит

 

17717.95.254

5,27

"……………."

Пасище

5,00

11

Гранит

 

17717.95.261

7,703

ІV

"……………."

Пасище

5,00

12

Гранит

 

17717.101.214

12,291

"……………."

Пасище

5,00

13

Гранит

 

17717.101.225

22,766

"……………."

Пасище

5,00

14

Гранит

 

17717.102.433

14,558

V

"……………."

Пасище

5,00

15

Гранит

 

17717.106.313

142,587

ІХ

"……………."

Пасище

5,00

16

Гранит

 

17717.123.67

8,402

ІІІ

"……………."

Пасище

5,00

17

Гранит

 

17717.29.448

37,427

VІІІ

"……………."

Пасище

5,00

18

Гранит

 

17717.13.453

19,567

V

"……………."

Пасище

5,00

19

Гранит

 

17717.13.454

8,369

V

"……………."

Пасище

5,00

ІV.

Медово

47665

 

9,674

 

 

 

 

1

Медово

 

47665.68.400

9,674

V

"………………….."

Пасище

5,00

V.

Мирово

48372

 

439,74

 

 

 

 

1

Мирово

 

48372.3.326

54,688

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

2

Мирово

 

48372.26.327

12,311

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

3

Мирово

 

48372.26.328

14,172

V

"………………….."

Пасище

5,00

4

Мирово

 

48372.45.335

28,243

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

5

Мирово

 

48372.44.338

15,044

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

6

Мирово

 

48372.55.354

14,571

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

7

Мирово

 

48372.55.356

1,554

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

8

Мирово

 

48372.51.390

34,103

ІV

"………………….."

Ливада

7,00

9

Мирово

 

48372.40.1

45,5

ІV

"Лозята"

Пасище

5,00

10

Мирово

 

48372.41.1

83,321

ІV

"Комбаклъка"

Пасище

5,00

11

Мирово

 

48372.42.1

70,528

ІV

"Горни ливади"

Пасище

5,00

12

Мирово

 

48372.43.4

65,705

ІV

"Горни ливади"

Пасище

5,00

VІ.

Опълченец

53624

 

423,980

 

 

 

 

1

Опълченец

 

53624.3.202

9,187

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

2

Опълченец

 

53624.3.205

20,114

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

3

Опълченец

 

53624.42.210

1,856

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

4

Опълченец

 

53624.42.268

41,521

ІV

"………………….."

"Ливада"

7,00

5

Опълченец

 

53624.37.218

2,889

V

"………………….."

Пасище

5,00

6

Опълченец

 

53624.62.311

2,094

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

7

Опълченец

 

53624.30.247

6,489

V

"………………….."

Пасище

5,00

8

Опълченец

 

53624.30.263

14,735

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

9

Опълченец

 

53624.37.257

3,43

V

"………………….."

Пасище

5,00

10

Опълченец

 

53624.58.274

147,307

 

"………………….."

Пасище

5,00

11

Опълченец

 

53624.47.276

20,664

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

12

Опълченец

 

53624.35.286

3,947

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

13

Опълченец

 

53624.45.296

5,634

ІV,V

"………………….."

Ливада

7,00

14

Опълченец

 

53624.35.298

26,732

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

15

Опълченец

 

53624.23.305

6,825

V

"………………….."

Пасище

5,00

16

Опълченец

 

53624.62.306

0,85

V

"………………….."

Пасище

5,00

17

Опълченец

 

53624.20.310

19,141

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

18

Опълченец

 

53624.45.312

40,566

ІV

"………………….."

Пасище

5,00

19

Опълченец

 

53624.45.2

49,999

ІV,V

"Джамбазов кладенец"

Ливада

7,00

VІІ.

Оризово

53850

 

200,247

 

 

 

 

1

Оризово

 

53850.47.117

191,803

ІV

"Бозалъка"

Пасище

5,00

2

Оризово

 

53850.53.402

4,402

ІІІ

"Илишика"

Пасище

5,00

3

Оризово

 

53850.63.46

4,042

ІV

"Чилтика-север"

Пасище

5,00

VІІІ.

Партизанин

55484

 

64,239

 

 

 

 

1

Партизанин

 

55484.10.103

2,473

V

"………………………….."

Пасище

5,00

2

Партизанин

 

55484.4.112

26,786

V

"………………………….."

Пасище

5,00

3

Партизанин

 

55484.17.169

5,057

V

"………………………….."

Пасище

5,00

4

Партизанин

 

55484.4.117

6,39

V

"………………………….."

Пасище

5,00

5

Партизанин

 

55484.46.143

6,65

ІV

"………………………….."

Пасище

5,00

6

Партизанин

 

55484.44.151

3,428

ІV

"………………………….."

Пасище

5,00

7

Партизанин

 

55484.40.255

6,821

ІV

"………………………….."

Пасище

5,00

8

Партизанин

 

55484.38.259

6,634

V

"………………………….."

Пасище

5,00

ІХ.

Плодовитово

56811

 

6,98

 

 

 

 

1

Плодовитово

 

56811.27.74

3,53

ІІІ

"Ериджа"

Пасище

5,00

2

Плодовитово

 

56811.28.48

3,45

ІV

"Под баира"

Пасище

5,00

Х.

Православ

58075

 

241,182

 

 

 

 

1

Православ

 

58075.500.299

5,922

VІІ

"Зад могилата"

Пасище

5,00

2

Православ

 

58075.500.302

47,214

VІІ

"Зад могилата"

Пасище

5,00

3

Православ

 

58075.500.315

33,306

ІV

"Копака"

Пасище

5,00

4

Православ

 

58075.500.402

8,075

"Гергьовден"

Пасище

5,00

5

Православ

 

58075.500.403

1,314

"Гергьовден"

Пасище

5,00

6

Православ

 

58075.500.412

1,437

ІV

"Дюзлюка"

Пасище

5,00

7

Православ

 

58075.500.452

8,049

V

"Бахчите"

Пасище

5,00

8

Православ

 

58075.11.26

40,698

V

„Бахчаванова чешма”

Пасище

5,00

9

Православ

 

58075.500.472

6,764

V

"Дългия бряст"

Пасище

5,00

10

Православ

 

58075.11.27

5,977

V

„Бахчаванова чешма”

Пасище

5,00

11

Православ

 

58075.11.28

12,333

V

„Бахчаванова чешма”

Пасище

5,00

12

Православ

 

58075.500.257

5,066

­­VІІ

„Камбурови гюлове”

Пасище

5,00

13

Православ

 

58075.500.493

0,819

V

"Илиева чешма"

Пасище

5,00

 14

Православ

 

 58075.500.287

11,754 

 VІІ

„Зад могилата” 

Пасище

5,00

15

Православ

 

58075.500.298

2,560

­­VІІ

„Камбурови гюлове”

Пасище

5,00

16

Православ

 

58075.500.308

4,005

 VІІ

„Зад могилата” 

Пасище

5,00

17

Православ

 

58075.500.305

2,116

 VІІ

„Зад могилата” 

Пасище

5,00

18

Православ

 

58075.500.353

5,518

V

„Бахчаванова чешма”

Пасище

5,00

19

Православ

 

58075.500.388

3,996

VІІ

"Гергьовден"

Пасище

5,00

20

Православ

 

58075.500.389

22,917

VІІ

"Гергьовден"

Пасище

5,00

21

Православ

 

58075.500.390

3,268

VІІ

"Гергьовден"

Пасище

5,00

22

Православ

 

58075.500.413

1,314

"Гергьовден"

Пасище

5,00

23

Православ

 

58075.500.432

11,959

ІV

„Турските гробища”

Пасище

5,00

24

Православ

 

58075.500.468

6,555

ІV

"Дългия бряст"

Пасище

5,00

ХІ.

Славянин

67074

 

2,015

 

 

 

 

1

Славянин

 

67074.18.7

2,015

VІІ

"Арабушлово"

Пасище

5,00

ХІІ.

Съединение

70531

 

3,685

       
                 

1

Съединение

 

70531.182.57

1,048

Х

„Мантарлъка”

Пасище

5,00

2

Съединение

 

70531.143.189

1,128

V

„Пейов дол”

Пасище

5,00

3

Съединение

 

70531.153.14

1,509

VІІІ

„Ливадите”

Ливада

7,00

ХІІІ.

Черна гора

80793

 

0,503

 

 

 

 

1

Черна гора

 

80793.29.121

0,503

ІV

"Скелето"

Пасище

5,00

 

 

 

ОБЩО:

2143.838

 

 

 

 

     А. Депозит за участие в търга в размер  на 30% от първоначалната тръжна годишна вноска по т.І се внася до 12:00 ч. на 22 юли 2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

 1. заявление за участие по образец;
 2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;
 3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
 4. удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ
 5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 22.07.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 26.07.2021 г. от 9.30 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

           Е. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора една годишна наемна вноска.

           Ж. Договорите на спечелилите участници в търга ще влязат в  сила от 01.10.2021 година за една стопанска година.

          И. До участие в търга ще се допускат кандидати, които нямат задължения към община Братя Даскалови.

Община Братя Даскалови на основание Заповед № РД - 348/ 01.07.2021 г. на Кмета на Община Братя Даскалови,

 О  Б  Я  В  Я  В  А :

       Процедура по провеждане на : 

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години:

 Поземлен имот с идентификатор 22736.42.12 /двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и шест, точка, четиридесет и две, точка, дванадесет/, с. Долно ново село, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-366/07.02.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 10.06.2020г., адрес на поземления имот: с.Долно ново село, местност Бакаджика, площ 23954 /двадесет и три хиляди деветстотин петдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята 5 /пет/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 042012 /четиридесет и две хиляди и дванадесет/, съседи: 22736.42.163, 22736.42.7, 22736.42.8, 22736.42.83, 22736.43.83, 22736.43.3, 22736.43.84, 22736.43.1, 22736.43.163 на първоначална тръжна цена в размер на 17 лева на декар годишна арендна вноска.

      А. Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 22.07.2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

 1. заявление за участие по образец;
 2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;
 3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
 4. удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ
 5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 22.07.2021г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 26.07.2021 г. от 10:00 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

      Е. В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

       Ж.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

        З.   Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

        И.  Договорите за отдаваните под аренда имоти описани в точка І, влизат в сила от 01.10.2021г.

Общинска администрация на община Братя Даскалови съгласно разпоредбите на чл.124”б”, ал.2 от ЗУТ, с настоящото обявява Решение № 210 от 31.05.2021 на Общински съвет – Братя Даскалови

Цялото Обявление може да прочетете -ТУК!