Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № 243/29.01.2013 г. на Общински съвет Братя Даскалови е приет Културния календар за 2013 г. на Община Братя Даскалови, който включва: