Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Бюджети на общообразователните училища на територията на Община Братя Даскалови за 2014 г.

С Решение № 243/29.01.2013 г. на Общински съвет Братя Даскалови е приет Културния календар за 2013 г. на Община Братя Даскалови, който включва:

 

 

На територията на Община Братя Даскалови има създадени и действащи 20 народни читалища.

1. НЧ "Пейчо Минев-1905" с.Братя Даскалови
2. НЧ „Отец Паисий - 1928” с. Мирово
3. НЧ „Светлина - 1921” с. Опълченец
4. НЧ „Христо Ботев - 1926” с. Гранит
5. НЧ „Павел Матев - 1922” с. Оризово
6. НЧ „Христо Ботев - 1927” с. Черна гора 
7. НЧ „Христо Ботев - 1927” с. Партизанин
8. НЧ "Отец Паисий - 1928" с.Горно Белево
9. НЧ „Просвета - 1946” с. Плодовитово
10. НЧ „Христо Ботев - 1908” с. Верен
11. НЧ „Просвета - 1963” с. Православ
12. НЧ „Иван Белев” с. Кольо Мариново
13. НЧ „Саморазвитие - 1907” с. Медово
14. НЧ „Трифон Бонев - 1926” с. Голям дол
15. НЧ „Отец Паисий - 1927” с. Найденово
16. НЧ „Искра - 1934” с. Долно ново село
17. НЧ "Пробуда - 1928" с.Сърневец
18. НЧ „Просвета - 1927” с. Съединение
19. НЧ„Св.св.Кирил и Методий - 1956” с. Горно ново село
20. НЧ „Отец Паисий - 1934” с. Марково

Очаквайте подробна информация за дейността, местонахождението и координати за връзка с читалищата.