Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" отпада приемането на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по втория прием който беше обявен, че стартира на 22 юни 2015 г.

Основният аргумент за това решение е че към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3049 деца. В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен. Обявяването на нов (втори) прием ще доведе до очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект няма как да бъдат реализиране поради недостиг на финансов ресурс.