Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция по запознаване с Проект “ С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 с Бенефициент – Oбщина Братя Даскалови. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Пресконференцията ще се проведе на 08.01.2016 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови.
Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта.

Стойността на проекта е 499 950,00 лв. , срок за изпълнение – 31.10.2017 г.

Основната цел на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за обслужване над 65 год. и за хора с увреждания в Община Братя Даскалови, като се съчетаят комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.
Целевата група по проекта са хората с невъзможност за обслужване над 65 год. и за хора с увреждания.

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд