Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 Област     Община           Име                  Фамилия          ЕГН (ГГММ******)    Позиция

Стара Загора Братя Даскалови АНА ЖЕЛЕВА 5910****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови АНЕТА ТАНЕВА 7401****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови БОЙКА ДИМИТРОВА 7401****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВЕНЕТА ИВАНОВА 6806****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ 6808****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВИДКО НЕШЕВ 5809****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВИОЛЕТА ДИМОВА 7011****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ГАНКА ПЕТРОВА 5703****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ГЕРГАНА ФИЛИПОВА 5702****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ГИНКА ЖЕЛЯЗКОВА 8108****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДАНИЕЛА НИКОЛОВА 9403****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ДЕМИР ДЕМИРОВ 5803****** Придружител
Стара Загора Братя Даскалови ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА 9902****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДЕНКА БОРИСОВА 4908****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДЕШКА СТОЕВА 5201****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДОЧКА ИВАНОВА 8005****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДОШКА ПОПОВА 5002****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЕЛЕНА ШОПОВА 8703****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЕМИЛИЯ КОСТОВА 6812****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЖАНА ВЪЛЧАНОВА 8601****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови ЖЕЧКА ВИДЕВА 9807****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови ЗЛАТКА АТАНАСОВА 5905****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ИВАН АНГЕЛОВ 5706****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА ДИМИТРОВА 6307****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА КИРОВА 6608****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА НИКОЛАЕВА 6802****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА РУСЕНОВА 6005****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВИЛИНА БОНЧЕВА 8204****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ЙОРДАНКА ВЪЛЧЕВА 9910****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови КАТЯ ГЕНОВА 7001****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови КИТА ПАЛАЗОВА 5110****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови КОЙЧО КОЙЧЕВ 6208****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови КРАСИМИРА ТОТЕВА 8512****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови МАГДАЛЕНА ГЕНЧЕВА 8812****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови МАРИАНА МАРИНОВА 8911****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови МАРИЯНА МАНЕВА 6305****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови МИТАНКА ХРИСТОВА 7501****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови НАТАША БАЛАЛИЕВА 5303****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови НЕДКА ИВАНОВА 7707****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ПАВЛИНА ГАНЕВА 5910****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПАУНКА ГЕОРГИЕВА 6611****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПЕНКА АТАНАСОВА 6204****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПЕНКА БОНЧЕВА 5504****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПЕНКА КАЛКАНОВА 5608****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови РАДКА СРЕБРЕВА 7003****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови РОСИЦА АТАНАСОВА 7011****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СВЕТЛА ГРОЗЕВА 8406****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СВЕТЛА ХРИСТЕВА 6311****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СТАНИМИРА ДЕШКОВА 9811****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СТАНКА ИВАНОВА 6308****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СТОЯНКА ИВАНОВА 7805****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ТАНЯ СТЕФАНОВА 5403****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ТАНЯ ЧИЛИКОВА 7107****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ТОДОРКА КАРЕВА 7302****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ХРИСТИНКА ЧЕНКОВА 5905****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ХРИСТО ХРИСТОВ 7309****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови ЮСЕИН ФИЛИНТА 6110****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЯНА ЖЕЛЯЗКОВА 4711****** Преброител