Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Уважаеми съграждани,

все по-голяма скорост набира кампанията "Да изчистим община Братя Даскалови", която е част от националната инициатива на bTV "Да изчистим България за един ден". Датата, на която ще се проведе мероприятието е 12-ти май. Кампанията в общината се провежда със съдействието на Общинска администрация и кметствата. Приканваме всички жители на община Братя Даскалови да участват като проявят гражданска ангажираност и грижа към местата, в които живеят. Да се включат в инициативата приканваме и всички фирми и предприятия на територията на общината, да облагородят и да изчистят районите около сградите, които стопанисват. Учениците да почистят дворовете, спортните площадки и зелените площи покрай учебните заведения. Целта е на 12 май да съберем максимален брой хора, за да покажем, че ни е грижа за качеството на живот, което имаме и желаението си да живеем в чисти и приветливи села. Община Братя Даскалови подкрепя националната инициатива "Да изчистим България за един ден" защото вярва, че можем да направим тази кампания успешна и искаме да покажем, че сме способни да се грижим за собствената си страна и община.

    Всички желаещи да се включат в инициативата могат да се обърнат за повече информация в съответното кметство.

Общинска администрация - Братя Даскалови