Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

eufunds

ЗАСИЛЕН ИНТЕРЕС В ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ КЪМ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД
    
Проведената информационна среща в община Братя Даскалови от Областен информационен център – Стара Загора, предизвика засилен интерес. На срещата, преминала под мотото „Заедно и през новия програмен период”, присъстваха представители на местната власт, читалища, училища и бизнес.
Експертите на центъра запознаха участниците в срещата с одобрения от правителството проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Специално внимание беше обърнато на 11-те тематични цели, за чието постигане ще работи България през новия програмен период.

 През следващия програмен период България ще работи по 7 оперативните програми, а очакваните средства за тях са:
-    ОП "Околна среда" – 1, 271 милиарда евро;
-    ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" – 1, 207 милиарда евро;
-    ОП "Региони в растеж" – 1, 170 милиарда евро;
-    ОП "Иновации и конкурентоспособност" – 1, 037 милиарда евро;
-    ОП "Развитие на човешките ресурси" – 707,13 милиона евро;
-    ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - 508,04 милиона евро;
-     ОП "Добро управление" – 356,24 милиона евро.
На срещата бяха представени и общите инициативи на мрежата от  информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България - „Първите 7 години на България в Европейския съюз", „Научени уроци" и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програмите за 2014-2020 г.
След информационната срещи експерти от ОИЦ – Стара Загора  проведоха на място индивидуални срещи и отговаряха на въпроси.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:  
 Име на служител: Петя Ацинова, управител
Тел:. 0889 199180
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.