Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 15.06.2012 г. /петък/ в залата на община Братя Даскалови стартира обучение на 17 души по Програма "Нов избор развитие и реализация" финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Лектор ще бъде Надежда Тенева от град Чирпан. Ще бъдат обучени в продължение на около три месеца 17 безработни лица от селата на община Братя Даскалови. След успешно завършване на курса, лицата ще придобият квалификация - "общ работник, поддържане на сгради" и ще бъдат назначени в кметствата към селата на трудов договор за 12 месеца. Предвидено е обучението да бъде разделено в 2 части - 150 часа теория и 150 часа практика. Обучаваните лица са от селата Братя Даскалови, Оризово, Гранит, Плодовитово, Партизанин, Православ, Кольо Мариново, Верен, Сърневец, Горно ново село, Медово, Найденово.