Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че през месец ноември 2013 г. бяха приети документи от кандидатите за потребители и кандидатите за лични асистенти. Документите на кандидат потребителите бяха предадени на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Чирпан за извършване оценка на индивидуалните потребности. В периода от 27 до 29 ноември 2013 г. се проведоха заседания на комисията за оценка и подбор. Комисията излезе със списък на кандидат потребителите подредени по низходящ ред на определените им часове. Списъка се изложи на специално обявено място в сградата на община Братя Даскалови. Всеки кандидат потребител бе уведомен с писмо с информация за определения им бюджет, класиране и последващите процедури.

Комисията за оценка и подбор проведе интервю с кандидатите подали заявление за личен асистент. Изготвен бе списък на оценените кандидати. Списъка се изложи на специално обявено място в сградата на община Братя Даскалови. Всички кандидати получиха над 12 точки и се одобряват за обучение за личен асистент., което предстои да бъде проведено в периода от 09 до 12 декември 2013 г.