Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че през месец януари 2014 г. беше попълнена часовата квота за общината и така личните асистенти станаха 39 души, които обслуват 39 потребители.

От 16 януари 2014 г. се сключиха допълнителни споразумения със личните асистенти и потребителите. Срокът за предстовяне на услугата бе удължен до 31.08.2014 г.