Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № 154 от 24.07.2012 г. по Протокол № 12, Общински съвет Братя Даскалови прие междинна оценка на Общински план за развитие 2007 - 2013 г. Пълният текст на междинната оценка може да прочетете ТУК.