Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОБЯВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, Г-ЖА ЖИВКА АЛАДЖОВА ЩЕ ИМА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ НА 08.05.2014 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11.30 ДО 12.30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, СТАЯ № 1.