Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Черна гора е едно от десетте пилотни училища в страната, които през учебната 2013/2014г. са включени в Програма „ Намаляване отпадането на ромски деца от училище.

Всеки ученик може да бъде отличник“ на ЦМДЕТ „Амалипе“, Велико Търново, финансирана от Тръст за социална алтернатива. Зеленото училище „Да се опознаем и да знаем“ е дейност от Програмата. На 5 ученици от ІV клас и 5 ученици от VІІ клас се предостави възможност да участват в обучението. Определените деца, заедно със свои връстници от страната се събраха в хотелски комплекс „Лесопарк“ и „Манастира“, Велико Търново за да се запознаят, да се забавляват и да се подготвят за предстоящото национално външно оценяване. За работа с участниците Център „Амалипе“ осигури необходимите учители- специалисти и младежи- студенти, обучени за работа по метода „Младежи обучават младежи“. Програмата на зеленото училище включваше занимания по български език и математика, като се акцентира на индивидуалната работа с децата и интерактивни образователни игри. С цел възпитание в толерантно отношение към различните на участниците се предложиха филмите „ Белите лястовици“, „Еми и Ани“ и „Филм за доброто“ . За настроението на всички участници се организираха: Игри за добро утро!, Поход до Петропавловски манастир – Лясковец, Вечер на запознанството, Вечер „Амалипе“ търси таланта, Вечер на Мисис и Мистър „Амалипе“.

Участниците придобиха самочувствие и увереност в силите си за предстоящото НВО и получиха отличителни грамоти. Педагогическият колектив при ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Черна гора изразява своята благодарност към ЦМДЕТ „Амалипе“, които подариха на учениците ни незабравими дни, нови приятелства, вяра в доброто и стремеж към нови хоризонти!

Снимки и видео можете да намерите на следните линкове:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201979820033502&set=oa.734062719957503&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.734660056564436&type=1