Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 15 ноември 2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност".

В рамките на информационната среща ще бъде организирана изнесена приемна на ОИЦ - Стара Загора за обсъждане на индивидуални въпроси от бенефициенти.

Поканваме всички желаещи земеделски производители, общински служители, бизнес организации, неправителствени организации и др да заповядат на събитието.

Анонс за срещата.

За допълнителна информация: Петя Ацинова, управител 0889199180