Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Уважаеми съграждани,

във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Ви информираме, че на територията на Община Братя Даскалови няма сгради, които отговарят на изискванията поставени в програмата за 2015 г. 

Информация