Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Местна инициативна група "Брезово, Братя Даскалови" кани всички желаещи да вземат участие в планираните информационни събития свързани с отварянето на поканите за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, които за община Братя Даскалови ще се състоят на 19.12.2012 г.

На 19.12.2012 г. /сряда/ в ритуалната зала на Община Братя Даскалови намираща се в село Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55 от 10.30 ч. започва информационна среща. Следобед на същия ден от 15.00 ч. в залата на Народно читалище "Христо Ботев" село Партизанин експертите от МИГ Брезово, Братя Даскалови ще представят мерките към Стратегия за местно развитие.

Подробна информация за срещите може да получите от прикачения файл ТУК.

Достъпът е свободен за всички без необходимост от предварително заявяване.

Лица за контакти:

Боян Костадинов - Изпълнителен директор 0885290190

Маньо Манев - Експерт по прилагане на СМР: 0879495886

Рангел Матански - Експерт по прилагане на СМР: 0888445761

Ани Троева - Технически асистент: 0879495888

Видка Узунова - счетоводител: 0879495885

Офис на МИГ - тел. 03191/2624