Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови уведомява всички свои клиенти, че поради профилактика на трафопост от ЕВН Чирпан, електрическото захранване в сградата на общината ще бъде прекъснато на 01.02.2013 г. /петък/ от 14.00 ч. до 17.00 ч. 

   Във връзка с това Ви информираме, че работното време на общинска администрация за обслужване на граждани на горепосочената дата ще бъде от 08.00 ч. до 14.00 ч.

Информация