Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Техническа служба при Община Братя Даскалови 

Уведомява всички заинтересовани, че във връзка с изготвянето на цифров модел на кадастралния и регулационен план на с. Черна гора, няма да може да прави справки и издава скици за с. Черна гора за периода от 04.07.2016 г. до 11.07.2016 г.