Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Инфорамция относно условията,реда и дължимите такси за издаване на разрешение за депониране на производствени,неопасни отпадъци на "Регионален център за управление на отпадъци - Стара Загора"находящ се в землището на с.Ракитница,община Стара Загора от физически и юридически лица,притежатели на отпадъци,които не са членове на Регионало сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора.

Декларация за попълване може да свалите ТУК.