Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Вече може да се извършва от всяка точка на страната и извън нея!

В линка може да разберете как : https://bratia-daskalovi.com/mestni-danatzi-i-taksi/plashtaniya-chrez-epay-easypay