Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови за 2019 година и кани жителите на общината, представители на бизнес организациите, кметове, кметски наместници и общински съветници на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2019 година.

    Обсъждането ще се проведе на 25.06.2020 година от 10.00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови

    Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Братя Даскалови в категория Финанси и Бюджет - ТУК!

 

КАТЯ ИВАНОВА

Председател на Общински съвет Братя Даскалови