Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения


Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

 

клиент

наименование на обект

адрес

ИТН

дата

час

от

до

1

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *559

2198468

26.06.2020

13:30

16:30

2

1010115123

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *881

2012939

26.06.2020

13:30

16:30

3

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *544

2334835

26.06.2020

13:30

16:30

4

1010115123

ГАРАЖ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *658

2012094

26.06.2020

13:30

16:30

5

1010115123

Г-Ж ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *542

2012967

26.06.2020

13:30

16:30

6

1010115123

ДНЕВЕН ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *659

2197430

26.06.2020

13:30

16:30

7

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *326

2334836

26.06.2020

13:30

16:30

8

1010115123

МЛАДЕЖКИ ДОМ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *662

2334322

26.06.2020

13:30

16:30

9

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *543

2334838

26.06.2020

13:30

16:30

10

1010115123

МОСХИ-СТОЛ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *857

2000027

26.06.2020

13:30

16:30

11

1010115123

РАЗШИРЕНИЕ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *561

       

 

           

от

до

1

1010115126

ЦДГ НЕЗАБРАВКА

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *

4014315

26.06.2020

13:30

16:30

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37