Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови започва набирането на 46 преброители и 9 контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през м. февруари 2021 г.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци“ №55 и в кметствата по населени места

Документите за кандидатстване включват:

  1. Заявление по образец

  2. Автобиография по образец

  3. Копие на диплома за завършено образование

  4. Снимка – цветна, дигитална

  5. Документ удостоверяващ IBAN

  6. Съгласие за обработване на лични данни

Изисквания към кандидатите за преброители и контрольори:

Минимална възрастКандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица.

Способност за възприемане и комуникация. Попълването на преброителните карти е свързано с посещения в жилищата на лицата и директни контакти с преброяваните лица. Попълването на преброителни карти средно за 200 - 250 лица е необходимо да се извърши за сравнително кратък срок.

Образование. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование.

Професионален опит. Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.


 

 

23.09.2020 г.