Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Днес, 18.11.2020 г., се проведе среща на работната група на община Братя Даскалови, във връзка с разработване на План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови 2021 – 2027 година (ПИРО).

На срещата работната група обсъди бъдещи приоритети за развитие на общината.

Сформираха се три фокус групи за определяне на важни стратегически проекти, свързани с бъдещото развитие на община Братя Даскалови до 2027 г.

Работната група прие и проект на Комуникационна стратегия. Виж ТУК!