Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че през месец февруари 2014 г. по проект "Подкрепа за достоен живот"  39 лични асистенти обслужват 39 потребители.

Назначените лични асистенти са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Гранит, Плодовитово, Черна гора, Опълченец, Православ, Долно ново село, Горно ново село, Найденово, Малко Дряново.

ОБЯВА
МИГ „Брезово, Братя Даскалови“ обявява прием на проекти по „Стратегията за местно развитие“

III – та покана за прием на проекти, включваща следните мерки:
Мярка 122„Подобряване икономическата стойност на горите“ бюджет 19 558,30 лв.;
Мярка 123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" бюджет 179 936,36 лв.;
Мярка 311„Разнообразяване към неземеделска дейност“ бюджет 398 989,32 лв.;
Мярка 313„Насърчаване на туристическите дейности” бюджет 98 134,70 лв.;

Срок за кандидатстване: 13.02.2014 – 28.02.2014 /17:00 ч./

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от https://mig.brezovo.bg, както и в офиса на МИГ на адрес гр. Брезово, ул. „Г. Димитров“ 25, ет. 4. и на тел. 03191/2624.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че през месец януари 2014 г. беше попълнена часовата квота за общината и така личните асистенти станаха 39 души, които обслуват 39 потребители.

От 16 януари 2014 г. се сключиха допълнителни споразумения със личните асистенти и потребителите. Срокът за предстовяне на услугата бе удължен до 31.08.2014 г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал.2 от Устава на сдружението, свиква общо събрание на 07.02.2014 г. /петък/ в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

ДНЕВЕН РЕД:       

1.    Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2013 г.
2.    Приемане на годишен отчет за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2013 г.
3.    Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет 2014 г.
4.    Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимия брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

16.01.2014 г.                                                                                                                                                           
Управителен съвет

П О К А Н А

За обществено обсъждане на проекта за бюджет на
Община Братя Даскалови за 2014 година

    Община Братя Даскалови на основание Закона за публичните финанси, кани  жителите на общината, представители на бизнеса, кметове на населени места и общински съветници на 23.01.2014 година от 9.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2014 година.
    Приходи и разходи на проекта на Бюджет 2014 може да откриете ТУК.

   Вашите мнения и препоръки може да направите в деловодството на общината или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 

Иван Танев
Кмет на община Братя Даскалови