Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАМКИ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, ВАЖНИ АКЦЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 ГОДИНА.

   На 29.01.2013 г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Стратегически рамки на новия програмен период, важни акценти и практически насоки за разработване на общинския план за развитие 2014-2020 година“.

   Навлизаме в период на подготовка на стратегическите документи, които ще обуславят националното, регионално и местно развитие през следващите 7 години. Общинските планове за развитие са от съществено значение за привличане на ресурси за развитие на местната общност. 

   Участниците в информационната срещата ще имат възможност да обсъдят с арх. Белин Моллов, експерт в сферата на регионалното развитие и стратегическото планиране, важни практически аспекти на разработването на плана за развитие на община Братя Даскалови.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова - Управител Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За поредна година ОУ "Св.Св Кирил и Методий" село Черна гора отбеляза традиционния християнски празник Рождество Христово. Участниците в ателие "Цветна палитра" и ателие "Направи си сам" по проект "УСПЕХ" с желание украсиха училищното фоайе. Край коледното дърво, което тази година бе по-красиво от всякога, учениците представиха своята програма и получиха заслужени аплодисменти от съученици, родители и общественици. В своята стихия бяха и артистите от клуб "Приказен свят" и от СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор". Децата от клуб "Кулинарни пътешествия в европейската кухня" по проект "УСПЕХ" ни предложиха идеи за трапезата за Бъдни вечер. Директорът на училището - госпожа Анета Делчева изтегли късмета на училището за Новата 2013 г. - "Добри ученици и много шестици".

Снимки от събитието и повече информация може да прочетете ТУК.

На 14 януари 2013 г. ученици от ОУ "Св.Св Кирил и Методий" село Черна гора, СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" и учители гостуваха в ромско семейство, в дома на баба Минка, която има шест внучета. Децата бяха научили ромски, сурвакарски наричания и по стар обичай сурвакаха стопанската на дома и учителите с пожелание за много здраве. Учениците бяха щастливи от и споделиха, че няма да забравят този празник.

Снимки от събитието и повече информация може да прочетете ТУК

Снимки и информация за празниците в училището през месеците ноември и декември 2012 г. може да прочетете ТУК.

Местна инициативна група "Брезово, Братя Даскалови" кани всички желаещи да вземат участие в планираните информационни събития свързани с отварянето на поканите за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, които за община Братя Даскалови ще се състоят на 19.12.2012 г.

На 19.12.2012 г. /сряда/ в ритуалната зала на Община Братя Даскалови намираща се в село Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55 от 10.30 ч. започва информационна среща. Следобед на същия ден от 15.00 ч. в залата на Народно читалище "Христо Ботев" село Партизанин експертите от МИГ Брезово, Братя Даскалови ще представят мерките към Стратегия за местно развитие.

Подробна информация за срещите може да получите от прикачения файл ТУК.

Достъпът е свободен за всички без необходимост от предварително заявяване.

Лица за контакти:

Боян Костадинов - Изпълнителен директор 0885290190

Маньо Манев - Експерт по прилагане на СМР: 0879495886

Рангел Матански - Експерт по прилагане на СМР: 0888445761

Ани Троева - Технически асистент: 0879495888

Видка Узунова - счетоводител: 0879495885

Офис на МИГ - тел. 03191/2624

В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие,  правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в началото на 2013 г. в Община Братя Даскалови беше създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на Общината- Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020 г. С разработването и приемането на този изключително важен  планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Югоизточен район, както и с бъдещата Областната стратегия за развитие на Област Стара Загора.

Със заповед на кмета е сформирана работна група от водещи експерти от основните направления на общинска администрация. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване, сроковете и отговорниците за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират  с изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на Община Братя Даскалови през месец януари - месец март на настоящата година и ще приключат с обществено обсъждане и приемане от Общинският съвет през месец септември 2013 г. Отправени са  покани към неправителствени и браншови организации за участие на техни представители в експертните групи по изготвянето на анализа.

Чрез осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, се цели осигуряването на необходимата прозрачност и обществено участие в процеса на планиране, наблюдение и оценка.

График за прием на проекти за 2012 г. и 2013 г. по СМР на "Брезово, Братя Даскалови"

Покана за прием на заявления по мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 122 "Подобряване на икономическата стойност на горите" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 313 "Насърчаване на туристически дейности" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Покана за прием на заявления по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от стратегията за местно развитие на МИГ "Брезово, Братя Даскалови", финансирана от ПРСР.

Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ "Брезово - Братя Даскалови".

Повече информация може да получите от офиса на МИГ "Брезово, Братя Даскалови" намиращ се в град Брезово, ул. "Георги Димитров" 25, ет. 4, тел. 03191/2624 както и на интернет страницата - https://mig.brezovo.bg