Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА "КАК ДА РАЗРАБОТИМ УСПЕШНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?"

На 14.06.2012 г., в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: "Как да разработим успешно проектно предложение?".

В информационната среща участваха представители на общинска администрация, училища, читалища. Участниците в срещата се запознаха с етапите на разработване на проектно предложение, елементите на формуляра и бюджета на проекта.

Подробно бе разяснено как се формулират общите и специфични цели на проекта, целевата група, как се планират дейностите и методологията за реализация на проекта. В презентацията се акцентира на правилното разбиране на съдържанието на всеки един от елементите на формуляра и тяхната логическа последователност.

Обсъдени бяха основните принципи и често допускани грешки при изготвяне на бюджет на проектното предложение. Ключов фактор за успешно проектно предложение е окомплектоването на проекта съгласно изискванията на всяка конкретна схема.

От презентацията стана ясно, че:

- Добре написаният проект не винаги означава добре изпълнен проект и

- При попълване на формуляра на проекта винаги трябва да се мисли как ще се изпълнява написаното.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:  Име на служител: Петя Ацинова Длъжност: управител; Тел:. 0889 199180

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На 15.06.2012 г. /петък/ в залата на община Братя Даскалови стартира обучение на 17 души по Програма "Нов избор развитие и реализация" финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Лектор ще бъде Надежда Тенева от град Чирпан. Ще бъдат обучени в продължение на около три месеца 17 безработни лица от селата на община Братя Даскалови. След успешно завършване на курса, лицата ще придобият квалификация - "общ работник, поддържане на сгради" и ще бъдат назначени в кметствата към селата на трудов договор за 12 месеца. Предвидено е обучението да бъде разделено в 2 части - 150 часа теория и 150 часа практика. Обучаваните лица са от селата Братя Даскалови, Оризово, Гранит, Плодовитово, Партизанин, Православ, Кольо Мариново, Верен, Сърневец, Горно ново село, Медово, Найденово.

   

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват) 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 През месец юни 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

На 14.06.2012 г. от 10.00 ч. в залата на общинска администрация Братя Даскалови, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: "Как да разработим успешно проектно предложение?". На срещата ще бъде представена информация за етапите на проектния цикъл, за елементите на формуляра за проектно предложение, ще се разгледат конкретни примери за правилно разбиране на отделните елементи на проектното предложение.

Областният информационен център - Стара Загора е създаден в рамките на проект "Изграждане  на Областен информационен център - Стара Загора", финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Желаещите могат да заяват участие на телефон 0889 199 388, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 13.06.2012 г.

На 31.05.2012 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в село Гранит ще се проведе Десети общински преглед на художествената самодейност. Участие в мероприятието ще вземат самодейци от 11 читалища в общината.

Заповядайте, да се насладим заедно на българския дух претворен в слово и песен!