Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Уважаеми съграждани,

все по-голяма скорост набира кампанията "Да изчистим община Братя Даскалови", която е част от националната инициатива на bTV "Да изчистим България за един ден". Датата, на която ще се проведе мероприятието е 12-ти май. Кампанията в общината се провежда със съдействието на Общинска администрация и кметствата. Приканваме всички жители на община Братя Даскалови да участват като проявят гражданска ангажираност и грижа към местата, в които живеят. Да се включат в инициативата приканваме и всички фирми и предприятия на територията на общината, да облагородят и да изчистят районите около сградите, които стопанисват. Учениците да почистят дворовете, спортните площадки и зелените площи покрай учебните заведения. Целта е на 12 май да съберем максимален брой хора, за да покажем, че ни е грижа за качеството на живот, което имаме и желаението си да живеем в чисти и приветливи села. Община Братя Даскалови подкрепя националната инициатива "Да изчистим България за един ден" защото вярва, че можем да направим тази кампания успешна и искаме да покажем, че сме способни да се грижим за собствената си страна и община.

    Всички желаещи да се включат в инициативата могат да се обърнат за повече информация в съответното кметство.

Общинска администрация - Братя Даскалови

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

  През месец май 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет) потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

На 25.04.2012 г. от 13.30 часа в залата на общинската администрация Братя Даскалови, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Успешни проекти по оперативните програми, реализирани в област Стара Загора”. На срещата ще бъдат представени успешно реализирани проекти по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентноспособност на българската икономика”, „Административен капацитет“ както и предстоящите за отваряне схеми по оперативните програмаи и актуалните в момента.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Желаещите да заявят участие на  телефон 0889 199 388 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 24.04.2012 г.

На 25.04.2012г., в залата на Общинска администрация Братя Даскалови Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: „Успешни проекти по оперативните програми, реализирани в област Стара Загора”. На срещата бяха представени реализирани проекти по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентноспособност на българската икономика”, „Административен капацитет“ както и предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента.

   В информационната среща участваха представители на общинска администрация, кметове на кмества, кметски наместници, представители на бизнеса, читалища.

    От презентацията стана ясно, че в област Стара Загора към срая на месец февруари по данни от Информационната система за управрение и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/ са сключени 136 догора по оперативните програми на стойност 184 млн. лева, а приключилите проекти са 42 броя на стойност около 18 млн. лева.

   Участниците в срещата се запознаха и с успешно реализирани проекти в област Стара Загора като:

·„Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество“ реализиран от Фондация „Дете и бъдеще“

·„Разработване на технология за получаване на аморфен силициев диоксид от оризови люспи“ реализиран от „Силика“ ООД

·„ДА – Добра администрация в Община Гълъбово“ реализиран от община Гълъбово

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.      

За допълнителна информация: Име на служител: Петя Ацинова Длъжност: управител Тел:. 0889 199180

На 11.04.2012 г. от 10.00 ч. в НЧ "Пейчо Минев-1905" с. Братя Даскалови се проведе станалата традиционна изложба "Писани великденски яйца".

Мероприятието е част от културния календар на община Братя Даскалови. В изложбата се представиха 16 читалищата от общината. Бяха изложени традиционните за великденския празник яйца, козунаци, курабии.

И тази година посетителите на изложбата видяха оригинални идеи и сложни техники. За всички участници грамоти от името на кмета на общината връчи зам. кмета - инж. Стоян Вълчев.