Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В БРАТЯ ДАСКАЛОВИ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА "ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА И ОТВОРЕНИ СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 На 09.03.2012 г., в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема „Индикативна програма и отворени схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На срещата бяха представени предстоящите за отваряне през 2012г. схеми по програмата и актуалните в момента. В информационната среща участваха представители на бизнеса, общинска администрация, НПО, училища, читалища. След презентацията бяха дискутирани въпроси за допустимостта на кандидатите по отворените схеми и всички необходими документи за изготвяне на проектно предложение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За допълнителна информация:  

Петя Ацинова -  управител на ОИЦ Ст. Загора, Тел:. 0889 199180 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец март 2012 г. се сключиха допълнителни споразумения с личните асистенти за удължаване срока на трудовите договори със 6 месеца. 

 В момента през месец март 2012 г. има назначени 9 лични асистенти на 9 потребители на социалната услуга от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Черна гора, Гранит, Медово, Голям дол и Горно ново село.

ОБЯВА

  На 29.02.2012г. от 09,30ч. в зала № 2 в сградата на общинска администрация с.Братя Даскалови  ще се проведе обществено обсъждане за регионален туристически продукт Туристически район : Садово - Първомай – Братя Даскалови във връзка с проектно предложение по Схема BG 161 PO/3.2 -02/2011 ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Очакваме Вашите мнения и идеи, относно горепосочения проект.

АНОНС ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  

Относно: Информационна среща организирана от Областен информационен център - Стара Загора

  На 09.03.2012 г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „Индикативна програма и отворени схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”’. На срещата ще бъдат представени предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Стара Загора” по проектът финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Желаещите да заявят участие на телефон 0889 199 388 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На 15.06.2011 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Община Брезово ще се проведе заключителна информационна среща по проект „МИГ Брезово-Братя Даскалови” – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

На срещата ще бъдат представени резултатите от реализирания проект, както и предстоящите стъпки пред учредената местна инициативна група на общините Брезово и Братя Даскалови. Поканени да вземат участие в заключителната среща са членовете на Управителния съвет на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, екипа на МИГ-а, партньорите по проекта, както и всички заинтересовани граждани.      

От  УС на „МИГ Брезово, Братя Даскалови”