Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

  През месец април 2012 г. 9 (девет) лични асистенти обслужват 9 (девет)потребители на социалната услуга от селата: Братя Даскалови (1 личен асистент), Оризово (1 личен асистент), Мирово (1 личен асистент), Черна гора (1 личен асистент), Гранит (2 лични асистенти), Медово (1 личен асистент), Голям дол (1 личен асистен) и Горно ново село (1 личен асистент).

 В момента през месец март 2012 г. има назначени 9 лични асистенти на 9 потребители на социалната услуга от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Черна гора, Гранит, Медово, Голям дол и Горно ново село.

В БРАТЯ ДАСКАЛОВИ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА "ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА И ОТВОРЕНИ СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 На 09.03.2012 г., в залата на Общинска администрация Братя Даскалови, Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема „Индикативна програма и отворени схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На срещата бяха представени предстоящите за отваряне през 2012г. схеми по програмата и актуалните в момента. В информационната среща участваха представители на бизнеса, общинска администрация, НПО, училища, читалища. След презентацията бяха дискутирани въпроси за допустимостта на кандидатите по отворените схеми и всички необходими документи за изготвяне на проектно предложение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За допълнителна информация:  

Петя Ацинова -  управител на ОИЦ Ст. Загора, Тел:. 0889 199180 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

АНОНС ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА  

Относно: Информационна среща организирана от Областен информационен център - Стара Загора

  На 09.03.2012 г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „Индикативна програма и отворени схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”’. На срещата ще бъдат представени предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента.

Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Стара Загора” по проектът финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Желаещите да заявят участие на телефон 0889 199 388 или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец март 2012 г. се сключиха допълнителни споразумения с личните асистенти за удължаване срока на трудовите договори със 6 месеца. 

 В момента през месец март 2012 г. има назначени 9 лични асистенти на 9 потребители на социалната услуга от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Черна гора, Гранит, Медово, Голям дол и Горно ново село.

ОБЯВА

  На 29.02.2012г. от 09,30ч. в зала № 2 в сградата на общинска администрация с.Братя Даскалови  ще се проведе обществено обсъждане за регионален туристически продукт Туристически район : Садово - Първомай – Братя Даскалови във връзка с проектно предложение по Схема BG 161 PO/3.2 -02/2011 ”Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Очакваме Вашите мнения и идеи, относно горепосочения проект.