Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови 

В Дневен център за стари хора село Братя Даскалови 

от 23.03.2020 година час: 8:30 до 11:00

Телефон за връзка: 0885794922

Регионален център по трансфузионна хематология

Стара Загора  бул. "Ген. Столетов" 2, Регистратура - 042/611 444

Директор - 042/611 415 факс - 042/600 916 email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПОКАНА

 

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 16.03.2020 г. /понеделник/, в 16.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4

Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

 

Дневен Ред:

 

1.  Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.

2.    Организационни въпроси.

 

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                                                                              

                 

Управителен съвет

 

  06.03.2020 г.                                                                                                                                                          

 

Покана за обществено обсъждане на горско стопанският план и плана за дейностите по опазването от пожари за горските територии,собственост на Община Братя Даскалови.

   Регионална дирекция по горите - Стара Загора и Община Братя Даскалови, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че са  изработени горско стопански план и план за дейностите по опазването от пожари за горските територии, собственост на Община Братя Даскалови.

  На основание чл. 90, ал. 2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 17.02.2020 г. (понеделник) от 10:00 чеса в сградата на  Община Братя Даскалови с адрес с. Братя  Даскалови, обл. Стара Загора, ул. Септемврийци №55 ще се проведе  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на горските територии, собственост на Община Братя Даскалови. Материалите от извършеното планиране са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва: Община Братя Даскалови, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч. до 14.02.2020 г.

  Всички предложения и забележки към материалите по предмета на общественообсъждане да предоставят в писмена форма до датата на общественото обсъждане - 17.02.2020 г.

ДИРЕКТОР РДГ СТАРА ЗАГОРА 

ИНЖ. ПЕТЪР ЗАЕКОВ

ЙС/ГС

Вече може да се извършва от всяка точка на страната и извън нея!

В линка може да разберете как : https://bratia-daskalovi.com/mestni-danatzi-i-taksi/plashtaniya-chrez-epay-easypay

123

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 28.01.2020 г. /вторник/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2019 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2019 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2020 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
13.01.2020 г.